Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Własny serwer SMTP można ustawić na dwa sposoby w zależności od konfiguracji takiego serwera.

Info

Funkcja obecnie nie umożliwia włączenia dla konfiguracji własnego serwera SMTP połączeń szyfrowanych (STARTTLS, SSL/TLS)Jeśli twój adres email jest też dodany w polu email w zakładce "Dane firmy" - ustaw też konfigurację STMP w zakładce "Pozostałe ustawienia"

 

Obydwie metody wykonuje się z poziomu panelu administracji

...