Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Proszę założyć konto w asariWEB.  (https://login.asari.pro/rejestracja.php)
  2. Ustawić eksport własny na swój portal. (własne portale - http://wiki.asari.pl/pages/viewpage.action?pageId=8159339), format EbiuroV2
  3. Wpisać po jednej ofercie w każdym dziale.
  4. Ustawiać eksport całościowy,
  5. Dokonywać zmiany na ofertach po każdym eksporcie.
  6. Zgodność serwera FTP z RFC3659

...