Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Następnie z sekcji "Logowanie się i bezpieczeństwozabezpieczenia" należy wybrać "Połączone aplikacje i witrynyAplikacje, które mają dostęp do konta"

Image RemovedImage Added

 

i przy "Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje" przełączamy przełącznik

Image RemovedImage Added