Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Aplikacja asariWEB umożliwia zmianę przeznaczenia oferty poprzez kopiowanie w ramach jednego rodzaju nieruchomości

Info

Kopiowanie ofert  w obrębie jednego rodzaju nieruchomości :

np. Ofertę Sprzedaży Mieszkania możemy skopiować do Ofert Wynajmu Mieszkania lub zdublować w tym samym dziale

      Ofertę Wynajmu Domu możemy skopiować do Oferty Sprzedaży Domu lub zdublować w tym samym dziale.

Info

Kopiowanie oferty  do dowolnego działu jest możliwe,  jeśli wyświetlona jest widoczność wszystkich ofert:  

 
Pojawi się wtedy pełna lista działów:

Aby skopiować ofertę należy wyświetlić jej Szczegóły,  klikamy na "Akcje" a następnie wybieramy "Kopiuj ofertę":

Potwierdzamy masz wybór klikając TAK w okienku które się pojawi.

w następnym okienku, z rozwijanej listy wybieramy dział do którego chcemy skopiować ofertę:

potwierdzamy swój wybór, klikając OK

Po akceptacji nowa oferta zostanie otwarta do edycji w celu poprawienia/uzupełnienia danych wymaganych w dziale do którego będzie skopiowana.

Weryfikujemy dane oraz uzupełniamy pole "Wybór Klienta"

Na koniec korzystamy z przyciski "Zapisz".

Warning
titleUwaga!

Oferta zostanie zapisana w nowym dziale, z nową data dodania, z włączoną opcją do Eksportu na portale, ale z wyłączoną publikacją oferty w Systemie SWO lub MLS (o ile Twoje biuro należy do jakiegoś systemu).

Właścicielem nowej, skopiowanej oferty stanie się użytkownik który skopiował ofertę na swoim koncie.