Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ważna informacja

W pierwszej kolejności warto dokonać odpowiedniej konfiguracji programu.

Jest to zadanie dla administratora Twojej firmy.

Zapoznaj się z instrukcją: Konfiguracja programu do wystawiania faktur i rozliczania agentów z prowizji


Wystawianie faktur przez ASARI jest świetnym rozwiązaniem.
Dzięki temu nie tylko masz powiązane faktury z klientami, ale również w prosty sposób możesz monitorować swoje przychody i pracę agentów.


Fakturę możesz wystawić w dowolnym momencie, niezależnie od statusu nieruchomości, poszukiwania, czy klienta (stary program ASARI.WEB wymagał utworzenia transakcji).


  1. Wystawianie faktury z szybkiego menu dodawania
  2. Wystawianie faktury w menu Faktury


Okno wystawiania fakturyPrzypisywanie użytkowników

Jeśli Twoi użytkownicy posiadają skonfigurowaną prowizję to system może automatycznie wyliczyć ich przychód z tej faktury.
Do wyliczenia prowizji system wykorzystuje sumę wartości produktów minus sumę wartości kosztów.

W poniższym przykładzie została wystawiona faktura na 10 000 zł i nie było żadnych kosztów.

Do faktury podłączono 2 użytkowników

    • Michał Rozwałka w swojej konfiguracji ma zdefiniowaną prowizję na 40%
    • Mateusz Matejko, również 40%

W tej fakturze ustalono ich udział w przychodach na poziomie 50% Michał i 50% Mateusz
(np. Michał pozyskał nieruchomość, a Mateusz pozyskał klienta kupującego - w wielu biurach nieruchomości tak właśnie wygląda podział prowizji).


Zatem system wyliczył, że z 10 000 zł dla Michała i Mateusza należy się po 2000 zł.W powyższym przykładzie Michał posiada uprawnienia, które pozwalają mu przeglądać prowizje wszystkich użytkowników.

Z punktu widzenia Mateusza ta faktura będzie wyglądać nieco inaczej: Mateusz nie zobaczy wyliczonej kwoty dla Michała.
Szybsza droga do wystawienia faktury.

W większości przypadków pośrednicy wystawiają fakturę do utworzonej Transakcji.

Warto zapoznać się z instrukcją: Rejestrowanie transakcji i zarejestrować transakcję w powiązaniu z Nieruchomością i Poszukiwaniem (pamiętaj, że te z kolei są powiązane z kontaktami)


Teraz wystarczy uruchomić transakcję:

  • albo z menu Transakcje
  • albo z wybranej nieruchomości i zakładki transakcje
  • albo z wybranego poszukiwania i zakładki transakcje


W poniższym przykładzie przejdziemy z widoku nieruchomości:Następnie przejdź do zakładki Faktura


Kliknij w przycisk DODAJ i wybierz Faktura VAT


Gdy rozwiniesz pole "Nabywca" to zauważysz autmatycznie podstawiony kontakt właściciela nieruchomości i klienta poszukującego.

Jeśli kontakt ten miał uzupełnione dane adresowe to po jego wybraniu automatycznie podstawią się one do faktury.


Z kolei na samym dole zauważysz, że nowo wystawiana faktura będzie automatycznie podłączona do transakcji, nieruchomości i poszukiwania.Efekt wystawiania faktur w pulpicie

Każdy użytkownik w Pulpicie "Moja praca" widzi wartość wystawionych przez siebie faktur.

  • No labels