Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby usunąć film z oferty przechodzimy do zakładki "Filmy" a następnie z akcji wybieramy "krzyżyk"

Po zatwierdzeniu pytania czy na pewno chcemy skasować film

Film zostanie usunięty z oferty.