Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ustawienia wtyczki

O sposobie działania szablonu i wyświetlanych treści możesz także decydować w panelu konfiguracyjnym wtyczki WordPress (asariPLUG), która odpowiada za komunikację strony szablonowej z Twoim oprogramowaniem.

Ustawienia tego modułu dostępne są w bocznym menu w sekcji asariWWW.  • No labels