Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja stempli w programie jest opisana w sekcji "Administracja" - Stemple promocyjne

Dodanie stempla do oferty odbywa się w ustawieniach eksportu

W oknie mamy dostępne pole z możliwością wyboru który stempel chcemy nałożyć na ofertę.

Po zapisaniu ustawień w podglądzie ustawień będziemy widzieć wybrany stempel.

Stempel będzie nałożony na wszystkie zdjęcia oznaczone do eksportu podczas ich przesyłania.