Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach sterowania uprawnieniami możesz określić, jakie Grupy Twoich pracowników będą miały dostęp do funkcji, które umożliwiają wycofywanie ofert bez transakcji i rejestrowania transakcji w przypadku ofert sprzedanych.

Zaznaczenie wskazanych poniżej opcji umożliwi z korzystanie z tych funkcji grupie, której dotyczą.

  • No labels