Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W aplikacji jest możliwość dodania tzw. "Stempli" dla różnego rodzaju promocji. Stemple konfiguruje się z poziomu "Administracji"

 

w zakładce "Stempel promocyjny"

Stempel promocyjny wgrywa się i ustawia identycznie jak w przypadku znaku wodnego. W odróżnieniu od znaku wodnego stempli możemy zdeklarować dowolną ilość.

Nazwa wgrywanego pliku będzie też nazwą stempla w systemie

Znak promocyjny (stempel) najlepiej przygotować z przezroczystym tłem i zapisać go do pliku PNG (max 218x218px większe będą zmniejszane).

Samo wgranie pliku wykonujemy po przez przycisk "Wgraj stempel promocyjny" a następnie wskazujemy plik na dysku.

Poprawnie wczytany plik będzie dostępny na liście wyboru

 

Za pomocą funkcji "Widoczność" jak i "Położenie" możemy ustawić dodatkową przezroczystość i samo położenie oraz to czy stempel ma być nakładany na wszystkie, czy tylko na pierwsze zdjęcie.

 

Ustawianie stempla promocyjnego w ofercie

 

Poniżej przykłady widoku wielkości wgranego stempla względem zdjęcia

100x100px200x200px
300x300px400x400px