Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodawanie notatki jest dostępne z poziomu menu "Akcje" w ofercie wybierając funkcję "Dodaj notatkę"

W oknie wpisujemy notatkę, którą chcemy zapisać przy ofercie

a następnie klikamy na "OK"

Tak zapisana notatka będzie dostępna w ofercie w zakładce "Notatki"