Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Czynności wykonywane są w menu START w portlecie "Statusy ofert"
Kliknij w czerwoną rączkę aby odrzucić ofertę:


Wprowadź powód odrzucenia:


Gdy oferta zostanie poprawiona użyj zielonej rączki:


Następnie pojawi się okno do zatwierdzenia konfiguracji eksportu.  • No labels