Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W asariWEB, w edycji eksportu, jest możliwość ustawienia limitu ofert który będzie wysyłany na dany portal.

Poza ustawieniem ilości ofert (1), system umożliwia wybrania po której dacie z oferty ma monitorować i uwzględniać do eksportu (2):

  • Data dodania - monitoruje po najnowszych ofertach
  • Data zmiany - monitoruje po dacie modyfikacji oferty
  • Data aktualizacji - monitoruje po dacie aktualizacji oferty

Oferta może mieć nowszą datę zmiany oferty niż datę aktualizacji.

Podbijając datę aktualizacji na ofercie podbija się również data zmiany.

Dodatkowo jest możliwość ustawienia ofert z umową na wyłączność (3), które będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności przed ofertami nie będącymi na wyłączność

Zmianę ustawień limitów wykonuje się z poziomu edycji konkretnego eksportu w zakładce "Zarządzanie eksportami" pod przyciskiem Oferty które przestaną spełniać warunki eksportu będą wycofywane a w zakładce "Eksport" danej oferty przy portalu będzie dodatkowa adnotacja informująca o przyczynie wycofania oferty:

 
  • No labels