Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja asariWEB umożliwia zmianę przeznaczenia oferty poprzez kopiowanie w ramach jednego rodzaju nieruchomości

Kopiowanie ofert  w obrębie jednego rodzaju nieruchomości :

np. Ofertę Sprzedaży Mieszkania możemy skopiować do Ofert Wynajmu Mieszkania lub zdublować w tym samym dziale

      Ofertę Wynajmu Domu możemy skopiować do Oferty Sprzedaży Domu lub zdublować w tym samym dziale.

Kopiowanie oferty  do dowolnego działu jest możliwe,  jeśli wyświetlona jest widoczność wszystkich ofert:  

 
Pojawi się wtedy pełna lista działów:

Aby skopiować ofertę należy wyświetlić jej Szczegóły,  klikamy na "Akcje" a następnie wybieramy "Kopiuj ofertę":

Potwierdzamy masz wybór klikając TAK w okienku które się pojawi.

w następnym okienku, z rozwijanej listy wybieramy dział do którego chcemy skopiować ofertę:

potwierdzamy swój wybór, klikając OK

Po akceptacji nowa oferta zostanie zapisana jako Robocza i otwarta do edycji w celu poprawienia/uzupełnienia danych wymaganych w dziale do którego będzie skopiowana.

Weryfikujemy dane oraz uzupełniamy pole "Wybór Klienta"

Wprowadzone zmiany akceptujemy korzystając z przycisków Zapisu.

Kliknięcie w Zapisz zapisze wprowadzone zmiany, ale pozostawi ofercie status Robocza.

Zapisz jako aktualną zapisze zmiany i zmieni status oferty na Aktualny.

Po kliknięciu Anuluj okno edycji zamknie się bez zapisu zmian, a sama oferta będzie miała domyślny Roboczy status.


Uwaga!

Oferta zostanie zapisana w nowym dziale, z nową data dodania, z włączoną opcją do Eksportu na portale, ale z wyłączoną publikacją oferty w Systemie SWO lub MLS (o ile Twoje biuro należy do jakiegoś systemu).

Właścicielem nowej, skopiowanej oferty stanie się użytkownik który skopiował ofertę na swoim koncie.