Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Format docelowy wydruku ustala się po przez CSS w okienku "Style CSS" w edytorze szablonu.

Przykładem może być format A5 poziomo dla wydruku. W "Style CSS" wpisujemy:

@page {
  size: A5;
  size:landscape;
  size: 210mm 148mm;
  padding: 0;
  margin: 75px 35px 110px 30px;

  @top-center {
    content:element(header);
  }

  @bottom-center{
    content:element(footer);
  }
}