Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edycję danych właściciela wykonujemy po przez edycję oferty.

W podglądzie oferty wybieramy "Edytuj"

Następnie w sekcji "Wybór klienta" klikamy na "Edycja danych klienta"

W oknie otrzymujemy możliwość edycji danych klienta