Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodawanie nowego pola możliwe jest w Administracji, w dziale  Własne pola:


Aby stworzyć nowe pole wybieramy przycisk Dodaj pole:

Pojawi się nowe okienko które wypełniamy:

Pole "Nazwa" - nazwa pola widoczna na liście pól dodatkowych

 

W przypadku kiedy to pole ma być brane pod uwagę przy eksporcie nazwa powinna być numeryczna zaczynająca się od wartości "500" (nie dotyczy API)

 

Pole "Widoczna nazwa" - nazwa wyświetlana w samej aplikacji, czyli jak będzie nazywało się pole w szczegółach oferty/poszukującego/klienta

Pole "Dział" - przypisanie pole do określonego działu:

Pole "Typ wartości" - rodzaj pola (wybranie wartości "Słownik" lub "Słownik lista" wymaga wcześniejszego zdefiniowania wartości słownikowych (link: Słowniki)

* Wartość prawda/fałsz - użytkownik będzie mógł wybrać opcję TAK/NIE

  • Słownik - korzysta ze stworzonych słowników (możliwy tylko jeden wybór)
  • Słownik - lista - korzysta ze stworzonych słowników (możliwość wielokrotnego wyboru)

Pole "Pole dla klienta" - zaznaczenie spowoduje, że pole będzie wyświetlane przy Kliencie a nie przy Ofertach lub Poszukujących.
Pole "Eksportowane" - zaznaczenie spowoduje uwzględnienie pola w eksportach

Pole "Eksportowane" zostało dodane specjalnie dla użytkowników przechodzących z programu e-Biuro do asariWEB oraz posiadają indywidualne strony internetowe. 

Podczas edycji wcześniej stworzonego pola nie ma możliwości zmiany dwóch wartości:
"Dział"
"Pole dla klienta"Przykład zastosowania własnych pól dla celu oznaczenia zgód marketingowych przy kliencie.


Utwórz zestaw pól ze zebieranymi przez Ciebie zgodami:Przejdź do okna dodawania klienta i zobacz efekt.