Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pierwszym krokiem przy dodaniu nowej oferty Twoim oprogramowaniu dla biura nieruchomości, jest wybór działu w którym będziemy wpisywali oferty.
Na górnej belce dostępne jest pole wyboru działu

W przypadku wybrania "Wszystkie" program zapyta do którego działu dodać nowo wprowadzaną ofertę.

Należy wybrać odpowiedni dział i zaakceptować swój wybór przyciskiem "OK"

 

W części odpowiedzialnej za oferty klikamy na "Dodaj"

Okno od wprowadzania oferty jest podzielone na kilka sekcji.
W pierwszej znajdują się pola odpowiedzialne za ustalenie lokalizacji.

Dane zaczynamy wpisywać od uzupełnienia pola "Lokalizacja", gdzie podczas wpisywania poniżej w tabelce pokazują się podpowiedzi.
Dla uściślenia lokalizacji, podczas wpisywania można podać więcej parametrów oddzielając je spacją

Po wybraniu lokalizacji z podpowiedzi, mapa automatycznie dostosuje się do wyboru.
Kolejnym krokiem jest uzupełnienie ulicy na podobnej zasadzie jak w polu "Lokalizacja"

W następnej sekcji podajemy dane kontaktowe do właściciela sprzedawanej/wynajmowanej nieruchomości.

Program umożliwia przypisanie do jednego właściciela wielu ofert. Jeśli podczas wpisywania danych w podpowiedzi nie pojawią się wpisy, należy utworzyć nowego klienta.

Dane te nie są udostępniane innym biuro bez zgody biura wprowadzającego ofertę

Po wprowadzeni właściciela przechodzimy do kolejnych sekcji opisujących ofertę.

Udostępniliśmy możliwość zapisania oferty jako "Robocza" - jedynym polem wymaganym do zapisania takiej oferty jest wprowadzona "Lokalizacja".

W przypadku edycji oferty o statusie "Robocza" pojawia nam się dodatkowy przycisk pozwalając od razu zapisać uzupełnioną ofertę jako "Aktualną"

Eksporty

Edycja ustawień "Użyj niestandardowych ustawień eksportu" jak i samego eksportu jest dostępna z poziomu menu "Edytuj ustawienia eksportu" lub zakładki "Eksport"

Link do opisu ustawień eksportu 

Po jej zapisaniu oferta staje się dostępna na liście ofert.
Po kliknięciu na nią, wchodzimy w podgląd oferty. W podglądzie oferty dostępne jest nowe menu pozwalające na zarządzanie ofertą.

Z tego poziomu można miedzy innymi dodać zdjęcia do oferty.