Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Budowę nowego szablonu wydruku rozpoczynamy w module Administracja->Ustawienia firmy-> Szablony dokumentów od naciśnięcia klawisza Dodaj szablon

Następnie w oknie Edycji szablonu dokumentu wypełniamy następujące kontrolki:

Nazwa - podajemy nazwę dla nowo tworzonego szablonu
Typ - wybieramy jedną z dostępnych opcji typu wydryku:

 • wydruk oferty
 • faktura pośrednika
 • faktura oferty
 • faktura poszukującego
 • umowa oferty
 • umowa poszukującego
 • wydruk transakcji
  Przypisz do działu - pole może pozostać niewypełnione.

W takim przypadku szablon wydruku będzie dostępny przy każdym rodzaju nieruchomości.

W przypadku ustalenia działu (rodzaju nieruchomości i transakcji) szablon wydruku będzie dostępny tylko w tym dziale.

Bez podziału na strony - zaznaczenie kontrolki spowoduje, że kreowany wydruk przy każdej drukowanej nieruchomościnie nie będzie ustawiał się na początku nowej strony (kartki) 


Uwaga

Przy przygotowywaniu bardziej skomplikowanych wydruków wymagana może okazać się znajomość HTML i CSS.
W takich przypadkach skorzystaj z pomocy własnych webmasterów lub złoż zlecenie do naszego Działu Obsługi Klienta (dok@asari.pl)


Teraz można przystąpić do kreowania zawartości szablonu wydruku.

Generalnie lepiej jest tworzyć / edytować szablon w widoku HTML.
Do tego celu mamy dostępnych wiele narzędzi edycyjnych pozwalajacych m.in. na :

 • wybór rodzaju i rozmiaru czcionki
 • ustalanie cech czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie)
 • ustalenie koloru czcionki i tła tekstu
 • ustalenie justowania tekstu
 • kopiowanie i wkleajnie tekstów
 • korzystanie z punktorów i numeracji list
 • kreowanie tabel

oraz wstawianie wcześniej już zdefiniowanych szablonów, korzystanie z dostępnych predefiniowanych etykiet i nazw pól z bazy danych.

Uwaga

W pierwszej kolejności należy zdeklarować przestrzeń za pomocą tagu <DIV> lub <TABLE>
W tej przestrzeni należy tworzyć szablon.

Deklarację taką wykonujemy w edycji źródła HTML szablonu.

Po wybraniu dowolnego pola z listy Wstaw pole powoduje pojawienie się w zawartości szablonu definicji, która w momencie generowania wydruku zostanie zastąpiona wartości z bazy danych.

Przykład

Wybranie pola o nazwie Imię agenta spowoduje pojawienie się w zawartości szablonu definicji agentName, która w momencie wydruku zostanie zastąpiona imieniem aktualnie zalogowanego agenta.

Opcje Wstaw etykietę pola oraz Wstaw pole przygotowane są pod kreowanie obco języcznych szablonów wydruków.

Do ustalania specyficznych właściwości szablonu służy kontrolka o nazwie Style CSS.

Ingerencja w Style CSS pozwala ona m.in. na ustalanie formatu strony na której będzie wykonywany wydruk.

 • No labels