Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktualizacja oferty oznacza fakt skontaktowania się z klientem celem potwierdzenia, że dana oferta jest nadal aktualna.
Po dokonaniu takiej czynności użytkownik może oznaczyć aktualność oferty. Dzięki temu inni agenci w biurze, będą wiedzieć czy daną ofertę można prezentować klientowi czy najpierw należy skontaktować się z właścicielem. 

 

Dodatkowo programie asariWEB (pakiety: SILVER, GOLD, PLATINUM) wbudowany został system automatycznego przypominania agentowi o ofertach pozostawionych bez aktualizacji przez ostatnie 30 dni.

Informacja ta jest widoczna w Kalendarzu:

oraz w zakładce "Start" (dashboard):

Po kliknięciu na wybraną ofertę, program otworzy okno ze szczegółami wybranej oferty. Agent ma możliwość jej edycji lub zaktualizowania poprzez menu "Akcje":

Istnieje również możliwość grupowej aktualizacji ofert, w tym celu należy dodać oferty do "Koszyka" a następnie z rozwijanego menu wybieramy "Uaktualnij oferty":

Uaktualnienie ofert poprzez wybranie opcji "Uaktualnij ofertę" działa tylko i wyłączenie wewnątrz programu asariWEB, nie jest uwzględniane jako zmiana kwalifikująca ofertę do eksportu na portale lub stronę WWW.

 

Podczas edycji oferty program również pyta o to czy przy okazji podbić datę oferty:

 

Powyższą funkcję można wyłączyć w Administracji: