Możesz szybko wyfiltrować w sekcji Poszukiwania wprowadzone przez siebie poszukiwania. Aby to zrobić, należy z poziomu menu Lista wybrać pozycję Wprowadzone przeze mnie.