Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja asariWEB daje możliwość sprawdzenie numeru Księgi Wieczystej bezpośrenio na stronie Ministerstwa.

W trakcie dodawania oferty przy polu "Nr KW" w zakładce "Dane własności" znajduje się przycisk zaznaczony poniżej:


Po kliknięciu na przycisk pojawia się okienko w którym wpisujemy numer księgi oraz kod weryfikacyjny: