Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kopiowanie nowych kolorowych szablonów wykonuje się w "Administracji" w zakładce "Szablony dokumentów" poprzez przycisk "Kopiuj szablony domyślne"

Kopiowanie dotyczy tylko nowych kolorowych szablonów.

Po skopiowaniu na liście widzimy kopię oryginalnych szablonów.

Pierwsze 3 pozycje, są to główne wydruki. Pozostałe 7 pozycji są elementami wywoływanymi przez główny szablon jako "Template"

Zmiana nazw dla templejtów wymaga zmiany wywołania w samym szablonie

 

Aby skopiowany szablon zaczął funkcjonować jako docelowy należy zmienić jego nazwę usuwając przedrostek "copy_"