Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zalogowaniu się do asariWEB wchodzimy w dział "Administracja" a następnie z lewej strony wybieramy "Ustawienia eksportów":

Na samym dole mamy dostępną opcję do aktywowania rozszerzonych ustawień eksportów na portale:

Zaznaczenie tej opcji pozwoli na zdalne podbijanie i wyróżnianie ofert na portalu [http://domiporta.pl]

 
Podbicie lub wyróżnienie jest zgodne z cennikiem serwisu Domiporta.pl.
Skorzystanie z funkcji podbicia lub wyróżnienia wiąże się z otrzymaniem stosownej faktury za uruchomione usług od firmy:

Trader.com
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
NIP: 522-010-28-63

Następnie przechodzimy do działu Grupy (uprawnienia) i edytujemy wybraną grupę (symbol ołówka), która ma mieć możliwość podbijania/wyróżniania ofert.
Jeżeli nie mamy stworzonej żadnej grupy to wybieramy opcję "Dodaj grupę" (Instrukcja nadawania uprawnień):

Następnie przechodzimy do grupy Eksport i wybieramy opcję "Usługi Domiporta.pl" (aby użytkownik miał możliwość podbijania.wyróżniania ofert musi być zaznaczona opcja "Widoczność modułu Eksporty" :

Następnie możemy wybrać zakres uprawnienia dotyczący usług na Domiporta.pl klikając na ikonę koperty:

Po zapisaniu ustawień przechodzimy do modułu Ofert a następnie w szczegółach oferty w zakładce Eksport wybieramy Edytuj ustawienia eksportu:

Jeżeli w panelu Administracyjnym został aktywowany moduł podbijania i wyróżnia ofert (link: Instrukcja) na portalu Domiporta.pl
oraz zostało udzielone odpowiednie uprawnienie (link: Instrukcja) to przy konfiguracji eksportu oferty pojawią się dodatkowe opcje:

Zaznaczenie wybranych opcji osobno przy każdej ofercie opcji spowoduje, iż z następnym eksportem portal Domiporta.pl otrzyma również informację o żądaniu podbicia lub/i wyróżnienia oferty.