Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Słowniki są częścią składniową pól dodatkowych, samo utworzenie słownika nie jest widoczne podczas wprowadzania/edycji oferty, aby utworzony słownik był widoczny, musi zostać połączony z polem/polami. Przykład wartości słownikowych w edycji oferty:

Pole: Rodzaj umowy:

wartości słownika, dostępne po rozwinięciu listy, możliwość wybrania jednej wartości

Typ: Słownik - korzysta ze stworzonych słowników (możliwy tylko jeden wybór). Typ słownika wybieramy na poziomie pól dodatkowych.

 

Słownik dodajemy w Administracji, w grupie Własne pola:


Pojawia się okienko pozwalające stworzyć własny słownik (tak jak na przykładzie poniżej):

Nazwa - nazwa danego słownika
Wartość - kolejna pozycja do wyboru w ramach danego słownika
Dodaj wartość (czerwona ramka) - pozwala dodać kolejną pozycję do słownika

Utworzony Słownik dodajemy do pola , przykład :

Dodawanie pól