Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dla kategorii OLW i OLS istnieje możliwość szybkiego, hurtowego generowania modułów z już wprowadzonej oferty. 


Z menu Akcje wybieramy opcję Wprowadź moduły

Nastęnie określamy:

  • powierzchę pierwszego modułu który chcemy dodać (Powierzchnia modułu),
  • co ile ma się zwiększać powierzchnia w kolejnych modułach (Zwiększ powierzchnię o.. ),
  • liczę modułów które hcemy wygenerować (Liczba modułów),
  • cenę za m2 - jeśli ma się zmienić względem modułu bazowego 

Po kliknięciu w Utwórz moduły program wygeneruje listę lokali o odpowiednio zwiększonych powierzchniach. Na koniec zapisujemy zmiany:


  • No labels