Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oferta zablokowana na określony czas automatycznie zostanie przywrócona do aktualnych(odblokuje się) po upłynięciu daty blokady.

Jeśli chcemy taką ofertę wcześniej odblokować to z "Akcji" oferty, wybieramy "Przywróć do aktualnych"

A następnie zatwierdzamy nasz wybór

Efektem będzie zmiana statusu oferty na "Aktualna" co będzie widoczne w szczegółach oferty.