Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dla blokowanych ofert, możemy zmienić datę do kiedy ma być blokowana

W tym celu wchodzimy w taką ofertę a następnie z "Akcji"  wybieramy "Zmień czas blokady"

W oknie podajemy nową datę końca blokady

Po zatwierdzeniu w "Szczegółach" oferty widzimy nową datę przy statusie.