Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ofertę można zablokować na konkretny okres czasu. W tym momencie taka oferta nie jest dostępna na liście pośród ofert aktualnych.
Oferta blokowana w ten sposób automatycznie zostanie przywrócona do aktualnych po upłynięciu daty blokady. Można ją też w dowolnym momencie przywrócić ręcznie.

Aby ofertę zablokować wybieramy ją a następnie z "Akcji" wybieramy funkcję "Blokuj (na pewien czas)

a następnie wybieramy datę do kiedy ma być zablokowana

W "Szczegółach" oferty przy statusie widzimy potwierdzenie wykonanej operacji.