Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wysłanie ofert mailem odbywa się po przez funkcję "Wyślij ofertę e-mailem" dostępną z poziomu podglądu oferty w menu "Akcje"

Aby móc wysłać ofertę zainteresowanemu/poszukującemu, należy zaznaczyć poszukującego do koszyka lub tylko otworzyć jego podgląd.
Po kliknięciu na "Wyślij ofertę e-mailem" otrzymujemy okno potwierdzające nasz wybór oraz umożliwiające ustawienie wyglądu oferty zapisanej do pliku PDF.
(Do wysyłki mailowej są używane identyczne szablony jak przy wydrukach)


W powyższy sposób wysyłamy tylko jedną ofertę do poszukującego.
Aby wysłać więcej ofert do poszukującego w jednym mailu wykorzystujemy funkcję "Wyślij oferty e-mailem" która jest dostępna w "Koszyku"

W ten sposób otrzymujemy okno potwierdzające nasz wybór oraz umożliwiające ustawienie wyglądu ofert.


Wysłane oferty e-mailem zapisują się w "Histori" poszukującego jak i samej ofercie.

Poniżej widać, że do poszukującego były wysłane 3 oferty. W podglądzie jednej z tych ofert widać do kogo została wysłana.

Poszukującemu można wysłać oferty z różnych działów, w tym celu należy wybrać widok wszystkich ofert:

Zaznaczyć do koszyka oferty z różnych różnych działów, następnie z menu Koszyka wybrać "Wyślij oferty e-mail"

Do Poszukującego zostaną wysłane oferty z różnych działów.