Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dane kontaktowe do właściciela nie są widoczne w standardowym podglądzie oferty.

Aby wyświetlić takie dane z menu "Akcje" wybieramy "Pokaż kontakt"

Wynikiem będzie okno z danymi

Każde pobranie kontaktu zostanie zapisane do historii oferty, gdzie również są zapisywane inne operacje takie jak wysyłka mailem czy wydruk oferty.