Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wyszukiwanie które tworzymy w celu odnalezienia ofert możemy zapisać a następnie korzystać z takiego gotowego filtru nie tracąc czasu na ponowne uzupełnianie pól.

W pierwszym kroku klikamy na lupę i uzupełniamy filtr.

Po uzupełnieniu filtru wybranymi danymi, klikamy na dole na przycisk "Zapisz filtr"

Kolejnym krokiem jest nazwanie filtru.

Tak zapisany filtr dostępny jest z poziomu menu "Lista"