Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja asariWEB posiada mechanizm dopasowania oferty o statusie Aktualnym ( tylko oferty o statusie Aktualne)  można dopasować do poszukujących o statusie Aktualnym.

Aby dopasować poszukujących do wprowadzonej oferty, należy wybrać ofertę, wyświetlić jej szczegóły:

a następnie w zakładce "Szczegóły" kliknąć na "Dopasuj poszukujących"

Po stronie poszukujących pozostaną wyłącznie Ci, którzy spełniają kryteria wyszukiwania dla wybranej oferty. 

Jeśli poszukujący nie ma zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania również zostanie wzięty pod uwagę przez system. Brak zdefiniowanych kryteriów oznacza, że szuka według wszystkich, więc każda oferta w danym dziale spełnia jego wymagania.