Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Trwałe usuwanie klientów z bazy jest dostępne po włączeniu w uprawnieniach funkcji "Usuwanie trwałe" w sekcji "Klienci"

Użycie tej funkcji bezpowrotnie usunie dane klienta bazy

 

W "Akcjach" przy klientach dostępna jest wówczas opcja "Usuń trwale"

 

System poprosi o potwierdzenie wykonania operacji usunięcia.

 

Po zatwierdzeniu, w ofertach/poszukujących związanych z usuniętym klientem, w kontakcie wyświetli się poniższa informacja: