Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Wycofanie oferty po sprzedaży lub wynajęciu wykonujemy funkcją "Sprzedaj" lub "Wynajmij" z poziomu menu "Akcje"w ofercie

Następnie wypełniamy informację o transakcji

i zapisujemy

W podglądzie ofert będziemy mieć informację o ofercie która ma status "Zamknięta" oraz kwotę transakcji.

  • No labels