Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niektóre konfiguracje serwerów FTP w serwisie nazwa.pl mają włączone ograniczenie na przyjmowanie połączeń tylko z adresów z polski.

Nasz serwer wysyła pliki z IP przypisanego dla regionu PL (baza RIPE), ale może się zdarzyć tak ze serwer przyjmujący dane po FTP nie rozpozna IP i nie dopuści do połączenia.

W takim przypadku rozwiązaniem zalecanym miedzy innymi przez nazwa.pl jest przełączenie ograniczenia na "z wszystkich adresów IP" w "Active.admin"