Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Już nie musisz korzystać z zewnętrznego oprogramowania graficznego do obróbki zdjęć. Koniecznych zmian i poprawek w grafice dokonasz przy użyciu nowoczesnego Edytora Zdjęć, zintegrowanego z naszym programem asariWEB ASARI CRM

Edytor udostępniliśmy w szczegółach oferty w zakładce: Edytuj zdjęcia

...

Po jego kliknięciu uruchomi się edytor:

Image Removed

Użytkownik korzystając z edytora może wybierać spośród funkcji dostępnych w głównej belce edytora

 

Opis wybranych funkcji:

Tekst

Za pomocą tej funkcji możemy dodać dowolny napis, w dowolnym miejscu na zdjęciu.

Aby to zrobić, należy wybrać czcionkę, jej kolor oraz wielkość, a następnie w ramce wpisać pożądany tekst. Tekst można ustawiać, przesuwając ramkę.

Image Removed

Orientacja

Ta funkcja umożliwia zmianę orientacji zdjęcia z poziomego na pionowe i odwrotnie. Można też wykonać odbicie lustrzane.

Image Removed

Kadruj

Czasem może się zdarzyć, że Twoje zdjęcie będzie źle wykadrowane. Żaden problem. Przy pomocy Edytora zdjęć asariWEB możesz ustawić taki kadr, jaki potrzebujesz.

Można to zrobić na dwa sposoby: kadrowanie ręcznie przy pomocy kontrolek przekształceń lub wybranie konkretnej skali z menu.

Image Removed

Jasność

Jeżeli zdjęcie jest zbyt ciemne, można je szybko rozjaśnić, znacznie poprawiając jego jakość. Wystarczy użyć suwaka i wybrać odpowiedni odcień.

Image Removed

Efekty

Przy pomocy tej funkcji możemy zmienić odcień naszego zdjęcia. Do wyboru mamy aż 25 różnych filtrów.

Image Removed

Ostrość

Jeżeli zdjęcie jest nieostre, należy użyć suwaka i dostosować ostrość zdjęcia do własnych potrzeb.

Image Removed

Efekt "Splash"

Ta funkcja umożliwia wyodrębnienie ze zdjęcia konkretnego elementu, na który chcemy zwrócić uwagę.

Image Removed

 

Za każdym razem kiedy dokonane zmiany chcielibyśmy zapisać, należy wcisnąć przycisk Zastosuj:

Image Removed

lub Anuluj, jeśli nie chcemy zapisać zmian lub wyjść z wybranej funkcji:

Image Removed

Edytor zdjęć zamykamy poprzez przycisk X. Jeśli nie zapisaliśmy naszych ustawień program przypomni nam o tym takim komunikatem:

Image Removed

 

Image Added


Tip

Po modyfikacji zdjęcia i zapisaniu zmian, nie ma możliwości powrotu do oryginału - cofnięcia naniesionych zmian.