Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wycofanie oferty po sprzedaży lub wynajęciu wykonujemy funkcją "Utwórz transakcję" wcześniej dostępne jako "Sprzedajpo kliknięciu w przycisk AKCJE  w ofercie.

W poprzedniej wersji programu operacja ta była wykonywana jako "AKCJE > Sprzedaj" lub "AKCJE > Wynajmij" z poziomu menu "Akcje"w ofercie.

 

Następnie wypełniamy informację o transakcji

...