Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jeśli agent ma uprawnienie do eksportów to może skonfigurować  eksport, ale program nie wyśle tej oferty dopóki nie zostanie ona zatwierdzona przez managera.


Manager może zatwierdzić lub odrzucić ofertę (więcej w instrukcji: Manager: zatwierdzanie i odrzucanie ofert).

Jeśli oferta zostanie odrzucona to system poinformuje o tym agenta drogą mailową oraz wyświetli informację w menu START w portlecie "Statusy ofert"

Agent może wykonać jedną z trzech akcji

  • przeczytać komentarz
  • przekazać do ponownej akceptacji
  • odrzucić chęć zgłoszenia oferty do akceptacji

Image Added


Podgląd komentarza:

Image Added