Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W ramach dodawania oferty uzupełniasz Dodając ofertę, tworzysz jej opis. Jest on wykorzystywany potrzebny między innymi do prezentacji oferty na portach, w wydrukach, na stronie www i w systemach wymiany ofert. Dodatkowo, poniżej opisu właściwego, możesz dodać stworzyć dodatkowy, który zostanie dołączony do opisu głównego przy treści głównej przy eksporcie na portale. Na poniższych planszach zobaczysz przykład na jego zastosowanie. Możesz go wykorzystać, tak jak na poniższym przykładzie, Możesz z niego korzystać do prezentacji danych kontaktowych, jeśli uważasz, że na portalu nie są one zbyt wyraźnie wyeksponowaneeksponowane