Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W ramach Ustawień wydruku możesz także decydować, które szablony wydruku będzie można wykorzystywać będą używane do prezentacji oferty. Funkcja szczególnie jest szczególnie przydatna dla firm, które korzystają z własnych wydruków mają własne wydruki i nie chcą korzystać z domyślnych lub chcą swojemu zespołowi ograniczyć liczbę szablonówwskazać najbardziej właściwe szablony tak, aby oferty wychodzące do klientów, były spójne w ramach całej firmy.

...