Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tej zakładce mamy możliwość dodania, usuwanie lub zmiany ustawień znaku wodnego widocznego na zdjęciach exportowanych z programu asariWEB.

Suwakiem można zmieniać widoczność (przeźroczystość) znaku wodnego oraz jego położenie na exportowanych zdjęciach.

Po wgraniu znaku wodnego należy ustawić export całościowy na portale oraz stronę WWW oraz portale aby zdjęcia znak wodny był widoczny - instrukcja ustawiania eksportu całościowego dostępna jest TUTAJ