Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zakładka "Ustawienia exportu" została przeniesiona do sekcji "Eksport na portale"
Zakładka "Ustawienia exportu" daje możliwość konfiguracji ogólnych ustawień związanych z exportowaniem ofert do portali.

- Ustawienia wyświetlania kontaktów w exportach:

  • Kontakt do Firmy/Biura
  • Kontakt do agenta zarządzającego ofertą

- Dane adresowe wysyłane w eksportach

- Stopka w eksportach - daje możliwość dodania informacji automatycznie umieszczanej pod opisem eksportowanej oferty.

- Domyślne ustawienia eksportu dla ofert obcych