Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zakładka "Ustawienia eksportu" daje możliwość konfiguracji ogólnych ustawień związanych z eksportowaniem ofert do portali.

- Ustawienia wyświetlania kontaktów w eksportach:

  • Kontakt do Firmy/Biura
  • Kontakt do agenta zarządzającego ofertą

- Dane adresowe wysyłane w eksportach

- Stopka w eksportach - daje możliwość dodania informacji automatycznie umieszczanej pod opisem eksportowanej oferty.

- Rozszerzone opcje eksportów na portale

Zaznaczenie tej opcji pozwoli na zdalne podbijanie i wyróżnianie ofert na portalu [http://domiporta.pl]

 
Podbicie lub wyróżnienie jest zgodne z cennikiem serwisu Domiporta.pl.
Skorzystanie z funkcji podbicia lub wyróżnienia wiąże się z otrzymaniem stosownej faktury za uruchomione usług od firmy:

Trader.com
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
NIP: 522-010-28-63

Funkcja jest dostępna dla użytkowników posiadających określone uprawnienie (Grupy - Uprawnienia).


- Domyślne ustawienia eksportu dla ofert obcych

- Domyślne wartości dla ofert własnych