Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Następnie należy skonfigurować konto asariWWW z programem asariWEB. Aby to zrobić należy w panelu Administracja w asariWEB w menu Twoja strona > strona standardowa kliknąć ikonę ołówka w kolumnie Akcje.

Jeżeli usługa asariWWW została dopiero co zarejestrowania, to by zobaczyć tabelkę z ustawieniami musisz kliknąć w link potwierdzający rejestrację usługi, który zostanie wysłany w mailu i ponownie zalogować się do aplikacji.

 

Po jej kliknięciu uruchomi się okno, do którego trzeba wpisać dane podane podczas rejestrowania usługi.

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem Zapisz