Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W pierwszym kroku należy wybrać dział którego oferty chcesz wyszukać.

 

Następnie kliknij przycisk Szukaj (z ikoną lupy) w prawym oknie programu (sekcja ofert).

 

Program wyświetli okno z kryteriami wyszukiwania. 

Określ kryteria, a następnie kliknij przycisk Szukaj (przykładowe okno dla działu OMS - mieszkania sprzedaż).

Przydatna informacja

Ważnym polem jest "Przeszukaj zbiór ofert":

 • Jeśli chcesz przejrzeć tylko swoje oferty wbierz pozycję "Moje"
 • Jeśli chcesz obejrzeć oferty z jakiegoś systemu SWO lub MLS, do którego należy Twoje biuro to wybierz jego nazwę.
 • Pozycja "Wszystkie" pokaże maksymalny możliwy zakres ofert - najlepiej jest korzystać z tej opcji. Jeśli chcesz aby była ona zawsze domyślnie zaznaczona to ustaw domyślny filtr ofert w menu "Twoje ustawienia (instrukcja) 

 

 

Po kliknięciu w przycisk Szukaj program wyświetli wyniki wyszukiwania zgodnie z ustalonymy kryteriami. W poniższym przykładzie uzyskaliśmy dwie oferty.

 

Poniższy obrazek prezentuje sposób pracy na liście.

 

 

Ważne informacje dodatkowe.

Wyszukiwanie ofert po zbiorach

Domyślnie program wyszukuj eoferty w takim zbiorze, który użytkownik ustawił sobie w menu Twoje ustawienia.
W wyszukiwarce można zmienić ten zbiór:

 • Moje - program pokaże oferty aktualnie zalogowanego użytkownika

 • Mojej agencji - program uwzględni oferty wszystkich użytkowników Twojego biura

 • Pozostałe opcje uzależnione są od tego czy biuro posiada oddziały lub czy należy do jakiegoś Systemu MLS lub SWO. 

 • Pozycja Wszystkie wyszukuje oferty po każdym zbiorze.

Wyszukiwanie ofert po statusie

Domyślnie program przeszukuje oferty o statusie aktualna. Rozwiń pole Status aby przeszukać oferty archiwalne oraz robocze.

 

 

Wyszukiwanie lokalizacji

Program pozwala na proste wybieranie lokalizacji na kilka sposobów.

 

 

 

Wyszukiwanie po polach opisujących oferty

Wszystkie pola, które zostały wprowadzone w oknie dodawania oferty mogą posłużyć do wyszukiwania ofert. 
Wyjątek stanowią biura, które użytkują program ASARI w pakiecie złotym lub wyższym - biura te mogą samodzielnie zmieniać model pól oraz zarządzać tym, które pola widoczne są w wyszukiwarce ofert. 

 

Wyszukiwanie po polach z datami

Ważnym elementem wyszukiwania są różnego rodzaju daty związane z ofertami. Porgram pozwala wyszukiwać w konkretnym przedziale datowym od dnia X do dnia Y, ale pozwala również na wyszukanie po zbiorze względem dnia dzisiejszego.

 

 • Data aktualizacji - są to oferty, które zostały przez agenta obdzwonione, celem potwierdzenia, że nadal są aktualne.
 • Data zmiany - oferty, które były edytiwane
 • Data zmiany statusu - oferty, którym zmieniono status np. z aktualnej na sprzedaną
 • pozostałe pola nie wymagają wyjaśnienia

 

Jeżeli z poziomu Grup/Uprawnień dany agent ma zablokowane przeglądanie niektórych ofert (należących do innych agentów, należące do innych oddziałów), to wyszukiwanie może nie dać porządnego efektu.

 

Ustawione kryteria wyszukiwania można zapamiętać i w prosty sposób wywołać filtr. Procedura opisana jest szczegółowow w dziale: Filtry - zapis, odczyt.