Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby przywrócić ofertę do "Aktualnych" należy wybrać opcję szukaj i zmienić kryteria wyszukiwania po statusie (na poniższym  przykładzie przywracamy ofertę z Wycofanych):

Następnie klikamy "Szukaj"

Po odnalezieniu oferty, której chcemy zmienić status i wyświetlamy jej szczegóły a następnie przechodzimy do menu "Akcje" a następnie wybieramy "Przywróć do aktualnych":

Po potwierdzeniu decyzji oferta zostanie przywrócona do Aktualnych:

  • No labels