Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W programie można przekazać ofertę lub grupę ofert innemu agentowi.

Przekazanie pojedynczej oferty możemy wykonać tak samo jak przy wielu ofertach lub w następujący sposób.

Na początek wybieramy ofertę, którą chcemy przekazać współpracującemu z nami w biurze agentowi.

W podglądzie oferty z "Akcji" wybieramy "Przekaż ofertę"

a następnie z dostępnej listy wybieramy agenta, któremu przekazujemy ofertę.

Przekazanie większej ilości ofert realizujemy przez "Koszyk"

Zaczynamy od wybrania i zaznaczenia "checkboxów"  przy ofertach a następnie z "Koszyka" wybieramy "Przekaż oferty w grupie"

Ostatnim krokiem jest wybór komu przydzielamy oferty.