Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W aplikacji można ustanowić własną numerację faktur.

Zmienne do maski:

  • number
  • month
  • year
  • transactionType
  • office

Separatory w numeracji należy umieszczać pomiędzy znakiem "#"

Przykładową maska:

number#/#month#/#year#/#transactionType

Dodawanie "Maski" wykonuje się po przez "Administracja" w "Numeracja faktur"

W oknie mamy dostępne pola:

  • Typ faktury (Fakta VAT, Fakta Pro forma, Faktar korygujących, oraz wpłaty gotówkowe)
  • Wzór (maska)
  • Typ transakcji( możliwość przypisania oddzielnych masek na konkretnego działu) - puste deklaruje dla wszystkich działów
  • Typ numeracji (Ciągły, Miesięczny, Roczny)

Zmienna "office" jest pobierana z konfiguracji "Biur" z pola "Kod biura"