Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tej zakładce mamy możliwość dodania, zmiany lub całkowitego usunięcia logo biura nieruchomości.